Làm Chủ Lập Trình Python Trong 4 Tuần Miễn Phí

Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn về khóa học làm chủ lập trình Python trong 4 tuần miễn phí. Khóa học cung cấp toàn bộ kiến thức cơ bản của lập trình Python. Bạn có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khóa học.

Bạn có thể quan tâm:

Làm Chủ Lập Trình Python Trong 4 Tuần Miễn Phí

– Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web…

– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python….)

– Cách tạo và gọi hàm trong Python

– Xử lý mảng

– Xử lý List

– Xử lý chuỗi

– Xử lý tập tin

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ Python

Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web…

Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình
 • Phần 2: Các khái niệm cơ bản
 • Phần 3: Các biểu thức điều kiện
 • Phần 4: Các vòng lặp
 • Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng
 • Phần 6: Cách xây dựng hàm
 • Phần 7: Xử lý chuỗi
 • Phần 8: List
 • Phần 9: Xử lý tập tin
 • Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter
 • Phần 11: Tổng kết khóa học

Bạn nên xem qua:

Download khóa học lập trình Python

Chúc các bạn thành công!

GameTUS.com

3 thoughts on “Làm Chủ Lập Trình Python Trong 4 Tuần Miễn Phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *