Học Tất Tần Tật Về Lập Trình Javascript Từ Đầu Miễn Phí

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình đa nền tảng (cross-platform), ngôn ngữ lập trình kịch bản, hướng đối tượng. JavaScript là một ngôn ngữ nhỏ và nhẹ (small and lightweight). Khi nằm bên trong một môi trường (host environment), JavaScript có thể kết nối tới các Object của môi trường đó và cung cấp các cách quản lý chúng (Object).

Có thể bạn quan tâm:

Học Tất Tần Tật Về Lập Trình Javascript Từ Đầu Miễn Phí

JavaScript chứa các thư viện tiêu chuẩn cho các Object, ví dụ như: Mảng, Ngày, và Hàm toán học,mà điều này bạn không thể sử dụng HTML để lập trình và các yếu tố cốt lõi của ngôn ngữ lập trình như: toán tử (operators), cấu trúc điều khiển (control structures), và câu lệnh. JavaScript có thể được mở rộng cho nhiều mục đích bằng việc bổ sung thêm các Object.

Khóa học lập trình JavaScript từ con số 0 tại Fedu do giảng viên Nguyễn Đức Việt:

Giúp bạn bắt đầu kiến thức lập trình Javascript bài bản nhất từ số 0 – Ngoài các kiến thức từ trang thư viện chúng tôi đã biên dịch từ nguồn tài liệu chuẩn. Đến với khóa học này, bạn sẽ được thực hành qua các bài tập thực tế tại các website hàng đầu như kenh14.vn, facebook.com.

Giới thiệu khóa học lập trình Javascript

 1. Cài đặt
 2. Chương trình đầu tiên và khái niệm cơ bản về javascript
 3. Toán tử, định danh và câu lệnh so sánh trong javascript
 4. Kiểu hay sử dụng nhất trong javascript – Mảng và đối tượng
 5. Xử lý text, xử lý số và sử dụng vòng lặp trong javascript
 6. Javascript thay cho Jquery
 7. Sử dụng vòng lặp thao tác với thẻ HTML
 8. Các hàm truy xuất phần tử dành cho Frontend
 9. Các hàm xử lý giao diện của javascript
 10. Học viết hiệu ứng thực tế qua bài tập
 11. Phương pháp viết hiệu ứng hai chiều với Animation
 12. Viết hiệu ứng tương tác notification của facebook
 13. Phương pháp viết hiệu ứng tổng quát thông qua truyền tham số bằng HTML5
 14. Viết hiệu ứng tổng quát cho Facebook bằng phương pháp truyền tham số
 15. Tóm tắt phần kiến thức cơ bản javascript
 16. Viết hiệu ứng tương tác menu – phần HTML-CSS
 17. Viết hiệu ứng tương tác menu – phần Javascript
 18. Các hàm cần thiết để thao tác với hiệu ứng Scroll
 19. Xử lý phần giao diện và tương tác cho hiệu ứng Scroll đầu tiên
 20. Viết hàm tương tác Scroll qua bài tập thực tế trên facebook – kenh14
 21. Viết hiệu ứng load bằng Javascript
 22. Khởi động Project viết hiệu ứng Slide bằng javascript
 23. Phương thức xử lý phần chuyển Slide bằng javascript
 24. Cách xử lý giao diện luôn luôn Full màn hình
 25. Dựng bố cục và nội dung cho Slide
 26. Logic của việc tạo hiệu ứng chuyển động trong Slide
 27. Hoàn thiện hiệu ứng
 28. Viết hàm Auto Slide
 29. Khởi động projec thứ 2 viết hiệu ứng slide nâng cao

Bạn nên xem thêm: Học Lập Trình Javascript bài bản nhất từ con số 0

Download khóa học lập trình Javascript

Chúc các bạn thành công!

GameTUS.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *