Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Lập trình Hướng đối tượng là một trong những phương pháp lập trình mà mọi lập trình viên đều phải biết và sử dụng thành thạo.

Bạn có thể quan tâm:

Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn tất cả các khái niệm từ cơ bản đến về đối tượng với C++. Mỗi bài học được trình bày với lý thuyết và ví dụ minh họa dễ hiểu.

Khóa học thích hợp với những bạn muốn hiểu rõ về phương pháp lập trình hướng đối tượng.

Mục đích chính của C++ là bổ sung thêm tính hướng đối tượng (object) cho Ngôn ngữ lập trình C và các Lớp (class) là tính năng trung tâm của C++ mà hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và thường được gọi là các kiểu người dùng tự định nghĩa (user-defined).

Một lớp được sử dụng để xác định form của một đối tượng và nó kết nối sự biểu diễn dữ liệu và các phương thức để thao tác các dữ liệu đó vào trong một package gọn gàng. Dữ liệu và hàm bên trong một lớp được gọi là các thành viên của lớp đó.

  • Phần 1: Giới thiệu tổng quan Phần 2: Các khái niệm chính của phương pháp lập trình đối tượng
  • Phần 3: Các hàm khởi tạo
  • Phần 4: Nạp chồng Toán tử
  • Phần 5: Kế thừa
  • Phần 6: Đa hình
  • Phần 7: Genetic Programming
  • Phần 8: Exception Handling (Xử lý ngoại lệ)
  • Phần 9: Generic Algorithms

Bài viết nên xem qua: Lập trình C/C++ từ A đến Z

Download tài liệu

Chúc các bạn thành công!

GameTUS.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *