Khóa Học Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Qua Các Ví Dụ Thực Tiễn

Tiếp tục chia sẻ các khóa học miễn phí về lập trình cơ sở dữ liệu qua các ví dụ thực tiễn. Khóa học sẽ giúp bạn bổ sung kiến thức cũng như nâng cao về lập trình cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể quan tâm:

Khóa Học Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Qua Các Ví Dụ Thực Tiễn

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

Cơ sở dữ liệu (viết tắt CSDL; tiếng Anh là database).

Khóa học nền tảng cho tất cả các bạn đam mê công nghệ thông tin và muốn theo đuổi ngành lập trình của mình.

Cơ sở dữ liệu giúp chúng ta lưu trữ và xử lý các thông tin, xử lý dữ liệu cho tất cả các hệ thống, các phần mềm và các ứng dụng của mình.

Cho dù bạn theo lập trình web, lập trình phần mềm hay lập trình ứng dụng Android, ios đi chăng nữa. Bạn cũng cần tìm hiểu các khái niệm nền tảng về cơ sở dữ liệu, bạn cần hiểu rõ nó và vận dụng nó.

Việc hiểu rõ, hiểu sâu và vận dụng về Cơ sở dữ liệu sẽ giúp bạn xây dựng các ứng dụng lớn, chạy nhanh và tối ưu.

Một môn học được xem là môn học cơ bản của ngành CNTT.

Nó cung cấp kiến thức nền để tiếp tục các môn học phần sau như:

 • Các môn học phát triển web.
 • Xây dựng môn học phần mềm.
 • Xây dựng hệ thống thông tin…
 • Khi xây dựng bất kì phần mềm hay hệ thống thông tin thì quản lý dữ liệu là vấn đề đáng lưu ý.
 • Lợi ích của Cơ sở dữ liệu (CSDL) được quản lý bằng máy tính không hề nhỏ:
 • Giảm lượng dữ liệu dư thừa trong dữ liệu được lưu trữ
 • Không còn sự thiếu nhất quán trong dữ liệu
 • Dữ liệu được lưu trữ có thể được chia xẻ
 • Có thể thiết lập và tuân theo các chuẩn mực
 • Có thể duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu
 • Có thể thực hiện việc bảo mật dữ liệu
 • Tất cả các bạn đam mê về lập trình, đam mê công nghệ thông tin.
 • Bạn muốn bay cao bay xa trong lĩnh vực này hơn thì hãy cố gắng học thật chắc môn học này nhé.

Với các mục tiêu:

 • Cung cấp khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ
 • Giúp học viên biết cách biểu diễn dữ liệu, mô hình thực thể kết hợp ERD, từ đó xây dựng được mô hình quan hệ
 • Giúp học viên biết cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn thao tác với CSDL, cụ thể với ngôn ngữ SQL
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ quản trị (HQT) CSDL
 • Ngoài ra cung cấp thêm kiến thức để học viên biết nhận diện, khai báo, xử lý các ràng buộc dữ liệu

Các bạn sẽ học được gì sau khi học lập trình cơ sở dữ liệu ?

 • Diễn giải được vài trò của CSDL trong hệ thống thông tin.
 • Các khái niệm cơ bản trong CSDL, mô hình dữ liệu quan hệ.
 • Hướng dẫn học viên mô hình hóa dữ liệu bằng mô hình thực thể kết hợp (ER).
 • Trình bày cách chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình quan hệ.
 • Sử dụng HQT CSDL SQL để xây dựng CSDL. Sử dụng ngôn ngữ truy vấn để thao tác trên CSDL.
 • Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn, phát hiện và khai báo RBTV trên CSDL.
 • Tự học viên có thể phân tích được các mô hình dữ liệu thực thế.
 • Tự học viên có thể thiết kế và viết các câu truy vấn về CSDL.

Đối tượng nên học lập trình cơ sở dữ liệu là ai ?

 • Tất cả các bạn đam mê về lập trình, đam mê công nghệ thông tin
 • Những yêu cầu trước khi học khóa học này ?
 • Máy tính có thể cài đặt chương trình Cơ sở dữ liệu SQL (khoảng 1,5 Gb)

Bạn nên xem: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Tập 1

Download khóa học lập trình cơ sở dữ liệu

Chúc các bạn thành công!

GameTUS.com

One thought on “Khóa Học Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Qua Các Ví Dụ Thực Tiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *